ONWAARHEDEN OVER URUZGAN

In een commentaar van de Volkskrant wordt gesteld dat, wanneer de Navo vertrekt uit Afghanistan, dit land een prooi zal worden van drugsbaronnen, terroristen en fundamentalisten. En dat we om de Taliban uit te schakelen veel meer militairen nodig hebben. In dit betoog schuilt de veronderstelling dat Nederland daar een rechtvaardige strijd levert. Dat is onjuist. De Taliban is niet onze vijand. Het zijn zeer conservatieve moslims met een cultuur die heel ver afstaat van de onze. Moeten ze daarom dood? Waar bemoeien we ons mee? En de terroristen? Waar zitten die? De kapers van de vliegtuigen die zich 9-11 2001 in te Twin Towers boorden waren voor het overgrote deel afkomstig uit Saoedi Arabië.
Er waren bewijzen dat er inderdaad opleidingskampen van Al Qaida waren in Afghanistan. Maar moeten we daarom een land bezetten? Daar heeft de Afghaanse bevolking toch niks mee te maken? En Papaver is een product dat niet alleen dat in verband moet worden gebracht met drugsverslaving. Het is ook de grondstof voor morfine.
Er worden ons door dit kabinet en voorstanders van voortzetting van de missie in Uruzgan veel onwaarheden op de mouw gespeld. Het is geen gerechtvaardigde oorlog. We helpen de afghanen niet.
Er sterven honderden onschuldige burgers door onze militaire aanwezigheid.
En als we in 2010 vertrekken zullen fundamentalisten afrekenen met collaborateurs. En wat hebben we dan uiteindelijk bereikt?
Is de wereld veiliger geworden?
De waarheid is vrij duidelijk maar moeilijk te verkopen. We zijn daar namens de Navo, waar Jaap de Hoop Scheffer secretaris Generaal van is. Als deze missie wordt afgeblazen betekent dat het einde van de Navo waarvan het bestaansrecht toch al extreem is opgerekt. De Hoop Scheffer dankt zijn functie aan een deal van Balkenende met Washington. Dat is ook de reden dan Nederland politieke steun heeft gegeven aan een inval in Irak.
De VS hebben om strategische (Iran) en economische redenen (gas en olie uit zuid rusland) Afghanistan aangevallen.
Nederland is handlanger van de destructieve, gevaarlijke (egoïstische) buitenlandse politiek van de VS.
Er is alleen niemand die dit toe wil geven.