ANGST

Ik krijg een bijzonder onbehagelijk gevoel bij de voortdurende roep van dit kabinet en Politiek Rechts , om strengere controle, vanwege de kans op een terroristische aanval.
Misschien zou je jezelf ook eens kunnen afvragen waarom een terrorist nederland wil ‘straffen'. Omdat we zo ondertussen een provincie van de Verenigde Staten zijn geworden? Onderdrukt Nederland een volk in de wereld? Propageren we de ontmanteling van de Islam? Hebben we vijanden die we op voorhand willen uitschakelen door middel van een preventieve oorlog? Loopt Nederland voorop in een onverantwoorde zedenverwildering? Mishandelen wij gevangenen?
Er zijn voor mij eigenlijk geen signalen dat we opeens erg moeten opletten.
Ik zou ook graag iedereen willen uitdagen om aan te geven welke gevaren ons boven het hoofd hangen!
Het lijkt er eigenlijk meer op dat dit kabinet in navolging van de Amerikanen de angst in onze samenleving wil implanteren. Het lijkt ingegeven door een hysterisch gevoel van angst, maar ik denk dat er een ander drijfveer is. Een maximum aan controle te kunnen uitoefenen.
Hoe verschrikkelijk ook, angst is business. Dan kunnen er weer miljoenen euro's naar camera's en veiligheidsbedrijven en diensten. Nederland blijft, en dat merk je in de verhoren over de Betuwelijn en HSL, vooral een handelsnatie.
Die voortdurende aandacht voor vermeende aanvallen op ons grondgebied kunnen zelfs bepaalde instabielere groepen op ongewenste ideeën brengen.