LANGS DE DEUR

LANGS DE DEUR

Er is twee weken geleden ophef ontstaan over het initiatief van Buma Stemra om ‘embedded’ muziekfilmpjes te gaan belasten met een heffing. Onmiddellijk ging er een storm van protest op bij degenen die zich daardoor ernstig gedupeerd  dreigen te voelen. Muzikanten en muziekliefhebbers,  Nu zouden ze geen leuke filmpjes/ muziekjes meer kunnen delen als ze er niet voor willen betalen.

Zij vrezen  nu, dat ze voor hun eigen materiaal, op hun eigen website, zouden moeten gaan dokken.  Muzikanten zien dit, niet ten onrechte, als een vorm van publiciteit en promotie.

Buma stemra heeft het huidige voorstel, geschrokken van alle commotie, ingetrokken en verzint een ander manier om rechthebbenden tegemoet te komen. Rechthebbenden kunnen, volgens Buma Stemra,  in ieder geval zonder kosten hun muziek op hun eigen site zetten.

Ik  heb maar steeds het idee dat er in deze discussie iets essentieels onderbelicht blijft. We hebben het over ‘intellectueel eigendom’. En daar moet hoe dan ook voor betaald worden. De vraag is, hoe gaan we dat organiseren? Het werk van de createur, de bedenker moet hoe dan ook gecompenseerd worden. Dat geldt voor de bedenker van de paperclip, de benzinemotor en zelfs de wasknijper. Dus ook voor een compostitie of tekst. Omdat ons eigendom momenteel in digitale bestanden door de glasvezels en telefoonkabels vliegt,  is de controle daarop veel moeilijker geworden. Maar het is geen reden om het dan allemaal maar te laten zitten.  Sterker nog; we moeten het zien te regelen. Anders zal  de  inkomenspositie  van de muzikant, die toch al onder druk staat,  nog verder instorten en zal afkalven tot een ‘dure hobby’.  Terwijl onze wereld  van muziek aan elkaar hangt!  We moeten ons realiseren dat de makers van muziek recht hebben op bescherming van hun eigendom. Daar moet hoe dan ook een maatregel voor getroffen worden. Uit algemene middelen. Via een heffing. Of we moeten terug naar de analoge wereld waarin het niet mogelijk was om materiaal te klonen uit digitale bestanden? Als er niets verandert zal stoppen met het maken van geluidsdragers de enige oplossing zijn. Misschien wel zoals paar eeuwen geleden, weer langs de deur..